Thema bouwen

Overal verrijzen gebouwen in onze school. Kinderen hebben bouwhelmen op. Er wordt in de wijk naar huizen gekeken die door Jan Boon, architect, zijn ontworpen. In de zandbak wordt elke dag gewerkt. 

Jenaplanopleiding in huis

We mogen ons gelukkig prijzen met het feit dat wij onze opleiding in onze school kunnen volgen. Er wordt in kringen gesproken, in lokalen gewerkt en met elkaar gelachen. Een bijzondere opleiding met bijzondere mensen in onze school.

Jaarvergadering ouderraad

Ook dit jaar jaar werd tijdens de jaarvergadering van de ouderraad teruggekeken naar het afgelopen jaar en werden de nieuwe plannen voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt. In de gesprekken heeft de penningmeester iedereen laten zienhoe het geld besteed is en wat we de komende periode nodig hebben om onze
lees verder …

Dit is Jenaplanonderwijs

Met een paar opa’s en oma’s hebben we de week geopend. Met als slot een dansje met de kinderen op de vloer.

OPTIMUS SCHOOL


T:
E: